Министерство на образованието на САЩ (Department of Education)

Министерството на образованието е създадено на 17 октомври 1979 г. от президента Джими Картър и започва своето функциониране на 4 май 1980 г. Сградата на министерството се намира в щата Вашингтон и в него са заети над 5 000 души.
Основните функции на министерството са да създаде политиката в областта на образованието, да администрира и координира дейностите, свъзани с него, да съби ранни за американските училища и да прилага законите, свързани с обучението в страната. Министерството няма задачата да създава и учедява нови училища и университети.

За разлика от повечето други държави, американското министерство на образованието е силно децентрализирано, като нито то, нито правителството са пряко ангажирани с определянето на учебните програми или установяване и следене на образователните стандарти.

Този процес и изцяло под контрола на държавните и районните училища, като качеството на обучението се поддържа и следи от частни институции, които извършват действия по акредитация, върху които министерството няма юридически контрол.
Мисията на министерството на образованието е „да насърчава и подпомага постиженията на учениците и да им осигури висока конкурентоспособност на световно ниво чтрз стимулиране на академичните п остижения и осигуряване на равен достъп до образованието”. Наред с осъществяването на тази мисия министерството се грижи и за осигуряването на качествено обучение на бездомните младежи и бегълците.

По време на управлението на президента Буш министерството се фокусира главно главно върху началното и средното образовани. То съдава програма, наречена „Нито едно дете да не изостава” (на англ: No child left behind), в следствие на което бюджетът на министерството се увеличава с 14 млрд. долара за 2 години – от 46 млрд. през 2002 до 60 млрд. през 2004 г.

Бюджетът на министерството бива увеличаван ежегодно до 2011 г., след която размерът му започва бавно да намалява. През 2009 г. то разполага с 32 млрд. долара, през 2010 с 56 млрд. долара, а година по-късно – 71 млрд. долара. През 2012 г. бюджетът бива намален на 68,1 млрд., а тази година той е определен на 69,8 млрд долара.

Опозицията срещу Министерството на образованието основно се състои от една страна от консерватори, които обвиняват департамента в подкопаване на човешките права, а от друга – от либертарианци, които твърдят, че парите на данъкоплатците биват прахосвани и използвани неправилно.